Ģimenes un bērni

Bērni tik ātri izaug!
Vai un kādas ģimenes fotogrāfijas būs jūsu ģimenes albumā?